Triduum Paschalne - relacja fotograficzna

Wielki Czwartek:

 

 

Wielki Piątek:


 

Wielka Sobota: